Smisao i besmisao

                                          10

Nastanak univerzuma još uvek predstavlja misteriju za nauku. To je i razumljivo pošto se naučni metod zasniva na analizi materije i energije ili mehaničkog funkcionisanja njegovih pojavnih oblika, dok suštinski, svesni entitet ostaje nedostupan takvoj analizi. Zato teorija “Big Bang” samo opisuje mogući nastanak univerzuma, ali ne otkriva niti objašnjava suštinu njegovog nastanka.

Kompleksnost univerzuma i postojanja se ne moze razumeti samo kroz njihovu pojavnu, materijalno-energetsku strukturu. Tako ogranicen pristup daje delimicne i nepotpune odgovore. To moze rezultirati pogresnim teorijama kao sto je na primer, teorija haosa i slučaja koja se sve vise opovrgava novijim otkrićima. I ne samo njima, vec i samom logikom koja ukazuje na neophodnost postojanja skrivenog smisla iza pojavnih, mehanickih zakonitosti.

Dovoljno je poci od samih cinjenica. Osnovna karakteristika smisla je sposobnost kreativnog kontinuiteta. Besmisao se odlikuje nemogućnošću kreacije ili smisaonim razvojem i kontinuitetom. Mi se nalazimo u postojanju koje ima smisao i kontinuitet, što znači da njegova osnova može da bude samo smisao ili svest, a nikako ne besmislena slučajnost. Iz besmisla ili nesvesnosti bilo bi nemoguće proizvesti smisao, odnosno svest i kontinuitet (zbog samog karaktera besmisla). Prema tome, najpre mora postojati svest ili smisao da bi ovo i ovakvo postojanje uopšte bilo moguće.

U ranijem izlaganju se obrazlozila dualnost ili neophodnost postojanja razlika i suprotnosti za nastanak aktivnosti. Aktivnost je osnovni uslov razvoja, jer stvara promene. Zbog toga, ukoliko postoji svest, smisao ili red, nužno mora da postoji i nesvesnost, besmisao, destrukcija i haos kao njegova razlika (suprotnost) s kojim se smisao nalazi u interakciji i na taj nacin postize vlastiti razvoj.

Shodno tome, besmisao je samo prolazna, ali nužna faza razvijanja smisla. Fizički, pasivni oblik i pojava omogucava razvoj aktivne ili zive svesne sustine. Njihovom interakcijom se odvijaju promene i u jednom i u drugom, te se na taj način postiže razvoj i jednog i drugog, a takođe i stvaraju novi oblici postojanja s njihovim specifičnim zakonitostima.

Dobar primer takve interakcije u kojoj se najbolje uočavaju zakonitosti fizičkog i nefizičkog možemo naći u transformaciji gusenice u leptira. Gusenica u interakciji s okolinom dozivljava postepene promene u strukturi, koje se odvijaju prema unutrasnjim smisaonim zakonitostima, cime dodje do njenog pretvaranja u cauru.

Unutar caure se odvija drugaciji kvalitet zivota usled drugacije svesne aktivnosti koja dovodi do strukturalnih promena i nastanka leptira. Kada leptir, kao sinteza svesnog razvoja i zivota, napusti cauru kod nje nastaje razgradnja oblika u skladu s fizickim zakonitostima.

Iako je svest unutar različitih materijalnih oblika (gusenica, čaura, leptir) menjala svoju aktivnost, i na taj nacin uzrokovala promenu oblika, ona nikada nije nestajala, već je samo doživljavala transformaciju. Dok je kod materije završetkom interakcije nastalo razlaganje i razgradnja oblika, dotle je kod svesti uvek nastajala smisaona sinteza.

Ona se uvek manifestovala kao kontinuitet promenjenih svesnih aktivnosti kojima je nastajao i drugaciji kvalitet egzistencije. Destrukcija ili razgradnja je karakteristicna samo za oblik ili pojavu, ali ne i za svest kao sustinu tog oblika. Kod nje uvek dolazi do progresivnog razvoja u vidu postizanja viseg stepena egzistencijalnog smisla.

Nemački filozof Imanuel Kant u knjizi „Kritika čistog uma“ piše: „Ako bi mogli videti sami sebe i ostale stvari onakve kakve stvarno jesu, mi bi videli sebe u svetu duhovne prirode, zajedništvo koje niti nastaje našim rođenjem niti nestaje smrću nasih tela.“

Neposredan dokaz tvrdjenja da svest ili zivot predstavlja proces stalnog razvoja je samo postojanje. Jedino ono sto se neprestano menja ili razvija cini zivot i smisao. Tako na primer, svaki covek prolazi kroz razlicite faze razvoja menjajuci oblik i egzistencijalni smisao. Ista osoba je i beba, i dete, kao i mlada, sredovečna i stara osoba. Iako su to sve razlike i telesno, tj. po formi i obliku (pojavi), a takođe i svesno (suštinski) one uvek predstavljaju jedno isto (istu osobu u razvoju).

Nije slucajno sto postojanje ima dualni karakter ili vidljivu pojavu i nevidljivu sutinu. Takva karakteristika ga cini aktivnim, tj., daje mu sposobnost razvoja. Pojavu cine razliciti, individualni, materijalni oblici koji podlezu destrukciji, prolaznosti i konacnosti. Zato je i nastalo misljenje da je postojanje besmisleni, nesvesni i slepi slucaj.

Medjutim, takvo shvatanje je povrsno. Ono u potpunosti zapostavlja i ignorise njegovu svesnu sustinu. Svest je idejna bezoblicnost koje poprima svojstvo nevidljivosti u ovoj dimenziji. Ako se uzme u obzir cinjenica da je ovo dimenzija oblika koji sluzi kao polaziste i osnova odredjivanja postojanja, onda nije tesko zakljuciti zasto se svesti osporava mogucnost  nezavisnog postojanja bez materijalnog oblika.

Ipak, misljenje da je svest neunistivi entitet, koji se nalazi u interakciji s pojavnim i prolaznim materijalno energetskim oblicima, se ne moze u potpunosti odbaciti i zanemariti. Razlog tome je sto svest, kao sustina postojanja, predstavlja smisaonu celovitost ili idejno zajednistvo svih pojavnih individualnosti. Zbog toga, takvo misljenje stalno iskrsava, jer se ljudi neprestano suocavaju s ogranicenim karakterom fizickih zakonitosti, odnosno ukazuje im se na neophodnost postojanja superiornijih, suptilnijih zakonitosti koje se nalaze iza sfere materijanosti i oblika.

Individualnost, nesvesnost ili besmisao kao osnova nastanka bilo čega je nemoguća. Jedino iz svesti, kao bezoblicne smisaone celine, može nastati promena ili razlika u vidu pojave koja ima karakteristike individualnosti, nesvesnosti i besmisla. Ta razlika je neophodna da bi doslo do interakcije ili aktivnosti kojom se omogucava razvoj, odnosno kontinuitet smisla ili zivota, sto je i Chaucer istakao sledecim iskazom: „And any but fool knows in his soul that every part derives from this great whole for nature cannot be supposed to start from some particular portion or mere part but from a whole and undisturbed perfection descending thence to what is in subjection to change, and will corrupt.“

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s