Savez individualnosti

                                        3

Univerzum se sastoji od individualnih tela razlicitog oblika, kao i razlicitog kvaliteta njihove egzistencije, na osnovu cega delimo bica na ziva i neziva. Iako su sva ta tela naizgled izdvojena i nezavisna jedna od drugih, to ipak nije tako.

Svi se oni nalaze u tačno utvrđenoj i uslovljenoj interakciji koja obrazuje jednu celinu ili sistem. Taj sistem je dinamican, posto se nalazi u stalnom procesu promene, tj., razvoja, usled medjusobne interakcije individualnosti.

Ono sto fascinira, to je uskladjenost individualnosti, tacnije, njihove aktivnosti ili interakcije kojom odrzavaju jedno drugo i sam sistem. Takav visok stepen organizovanosti, uredjenosti i dinamicnosti ne moze biti zasnovan na bezumnoj slucajnosti vec, u osnovi mora sadrzati svesnu ili iteligentnu sustinu.

Dovoljno je poci od nase planete. Na planeti Zemlji postoji lanac uslovljenosti između svih živih i neživih bića. Dobar primer je lanac ishrane, stvaranje kiseonika, itd. Svako živo i neživo biće ima specificnu svrhu i funkciju za opstanak čitave planete, pa shodno tome i jedno za drugo.

Isto tako, planeta Zemlja ima svoj određeni značaj i funkciju u interakciji sa Suncem, kao i svim planetama sunčevog sistema. Dok Sunčev sistem, kao jedna celina, ima određeno mesto i značaj u okviru galaksije, odnosno galaksija i ostalih nebeskih tela s kojima sacinjava univerzum.

Zakonitost saveza individualnosti u jednoj celini ili sistemu odnosi se na apsolutno sve, ili svaki oblik i pojavu. Ili, kako se to obično kaže: “Kako u makro tako i u mikro.” Princip je potpuno isti i za najveći i za najmanji oblik.

Za primer se moze uzeti ljudsko telo. Iako telo svakog čoveka predstavlja jedan oblik ili jednu celinu, ono se sastoji od velikog broja razlika ili individualnosti, kao na primer, glava, ruke, noge, srce, pluća, jetra, bubrezi, itd.

Svaka ta razlika ili individualnost ima svoj specifican materijalni sastav i oblik, a isto tako i svoju određenu i specifičnu funkciju koja je neophodna za funkcionisanje čitavog tela. Dalje, svaki od tih organa u sebi sadrži takođe daljnje razlike i individualnosti u interakciji sve do celija, molekula, atoma, elektrona, protona, neutron, itd. Svaka od tih razlika ima svoje određene zakonitosti ili svoj specifičan razvoj koji se u prvom redu zasniva na zakonitostima koje su neophodne za razvoj celine.

Kod Australijskih Aboridžana kao i Američkih Indijanca je zastupljeno mišljenje da svako biće ima ulogu u održavanju života drugog bića i da se zato sve što postoji nalazi u uzajamnoj povezanosti, zavisnosti i uslovljenosti. Novijim naučnim otkrićima takvo verovanje se zaista i potvrđuje.

Tako na primer, naučnici tvrde da dvoje ljudi koji sede u istoj prostoriji razmenu gasove i vodenu paru u roku od 30 min. što je i navelo astrofizičara i kosmologa Brian Swimme da izjavi: “What science has discovered is a profound interconnection; we are just embedded in one amazing web.’’ (“Ono sto je nauka otkrila je duboka medjusobna povezanost; mi smo jednostavno upleteni u jednu neverovatnu mrezu.”)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s